Ga naar de inhoud

Privacy­verklaring

Verba Communicatie, gevestigd aan Beukenhof, 4841 JZ te Prinsenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73034231.

Jouw privacy vind ik belangrijk. Ik zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je met me deelt zorgvuldig worden behandeld. Hieronder lees je hoe ik met je persoonsgegevens omga. Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Verwerking persoonsgegevens

Verba Communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tijdens je bezoek aan VerbaCommunicatie.nl worden – behalve je IP-adres – niet zomaar gegevens van je verzameld. Pas wanneer jij je gegevens achterlaat, zullen deze worden verwerkt. De volgende persoonsgegevens verwerk ik afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door ze in te vullen in het contactformulier.
 • Doel verwerken persoonsgegevens

  Verba Communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om diensten of producten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om de nieuwsbrief of mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Bewaartijd persoonsgegevens

  Verba Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens heb gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: De gegevens die ik nodig heb om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving bewaar ik 7 jaar nadat de factuur is voldaan. Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Verba Communicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verba Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • WordPress
 • Website hosting
 • Mailserver
 • Betaaldiensten
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verba Communicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Beveiliging van gegevens

  Verba Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

  Verba Communicatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Verba Communicatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

  Google Analytics

  Ik gebruik Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op de website en om de website op basis van die inzichten verder te optimaliseren. Daarom worden er cookies van Google op je apparaat geplaatst. De informatie die ik in Google Analytics kan uitlezen, valt niet persoonlijk te herleiden en blijft dus anoniem. Voor informatie over het gebruik van Google Analytics kun je terecht op de informatiepagina van Google Analytics.

  Klachten

  Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.